Impressum

Egidi-Brunnen

Letní bobové dráhy a Zážitkový park St. Englmar GmbH
Grün 10
94379 St. Englmar
Bayerischer Wald

Tel. +49(0)9965/1203 oder 289
Fax +49(0)9965/9329

info@sommerrodeln.de
www.sommerrodeln.de

Odpovědná osoba: Franz Bindl
DIč.: DE 281403762

Záruka obsahu stránek:
Obsah a informace na našich stránkách jsou v pravidelných časových intervalech i při příležitosti aktuálních změn pečlivě kontrolovány, doplòovány, upřesòovány a aktualizovány. Vlastník webových stránek si nárokuje právo na změny obsahu a informací a neručí za obsahovou správnost stránek. Toto se týká především stránek, na které je přístup přes odkazy.
 
Pokud nabízíme infomrace ke stažení, neručíme za bezpečnost dat, a z toho vyplývající možné škody způsobené počítačovými viry.  Uživatel má k dospozici infomrace z našich webových stránek pro své osobní účely, k poskytování těchto informací dalším stranám je nutný souhlas vlastníka.
V žádném případě nemůžeme zaručit, že jednotlivý obsah našich stránek nebo stránek, na které odkazujeme je volně kopírovatelný a množitelný.

Vstupem na naše webové stránky dává uživatel souhlas s výše uvedenými podmínkami.